Betaalmethoden / payment methods

Hoe kun je bij Persoonlijkwijnkado betalen? Zie hier onze betaalmethoden en voorwaarden. How to pay in our webshop? Our payment methods are listed here.

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Levering vindt uitsluitend plaats na betaling en ontvangst van het factuurbedrag, alleen in overleg en schriftelijk overeengekomen met Persoonlijkwijnkado kan daarvan worden afgeweken. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Persoonlijkwijnkado te melden. Via email: info@persoonlijkwijnkado.nl
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Persoonlijkwijnkado is gewezen op de te late betaling en Persoonlijkwijnkado de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
  1. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie manieren worden voldaan:
   a. betaling door creditcard, payment by card. (Visa, Mastercard, American Express en Maestro)
   b. door middel van electronische vooruitbetaling zoals iDEAL , Apple Pay, PayPall, Klarna Betaal Nu, Bancontact, SEPA-overboeking, SOFORT-Banking, KBC-CBC, Belfius Direct Net, Giropay en EPS.
   c. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank) op nummer: NL39RABO 0308519590 / payment by banktransfer.

Zie ook onze algemene voorwaarden