land van herkomst Spanje

Spanje

Als wijnproducerende natie is Spanje het derde wijnland ter wereld. Maar qua wijnbouwgebieden het grootst. Dwz, het land heeft de meeste wijnbouwgrond. Maar Spanje is niet het gemakkelijkste land om wijnstokken te laten groeien. Klimatologische omstandigheden zijn zwaar, zeker met klimaatveranderingen.

De producten uit Spanje zijn divers, men maakt er witte, rosé, rode, mousserende en versterkte wijnen zoals sherry. Ook kwalitatief maaakt men alles, van bulk en goedkoop tot exclusieve topklasse met een bijbehorende prijs.

Historie (bron Wikipedia)

Spanje maakt al eeuwenlang wijn, mede door het klimaat en de ligging aan de Midellandse zee waardoor er al vroeg handel en kennis werd meegenomen. Het waren wellicht de Feniciërs die zo’n 3000 jaar geleden de wijnstok meenamen naar de zuidkust van het Iberische schiereiland. Van daaruit is de verbouw landinwaarts uitgebreid en stichtten zij de stad Jerez. Op de omringende heuvels van de stad werden de druivenstokken gepland. Rond het begin van het Christendom werd wijn, mede dankzij de commerciële Feniciërs, een belangrijk handelsproduct.

De Romeinen breidden de wijnhandel uit over hun Rijk. Zij brachten technieken in zoals conserveren en aromatiseren met hars en kruiden, en het laten rijpen van de wijn op warme plekken in kleine amfora’s, in de zon, op warme zolders of naast een haard.

Van de 8e tot de 15e eeuw is de wijnbouw in de regio onderdrukt gebleven door de bezetting van de Moren. De druiven werden voornamelijk als tafeldruiven of gedroogd als rozijnen gegeten. Er zouden wel momenten geweest zijn dat gedoogde kloosters nog aan enige wijnbouw deden. Na de voltooiing van de Reconquista van christelijke koninkrijken in 1492, bloeide de wijnbouw weer op.

In de 19e eeuw werd de wijnbouw in Spaanse – hoewel iets minder erg vergeleken met elders in Europa – voor een groot deel verwoest door de druifluis. Vanaf dat moment heeft de moderne wijnbouw zijn intrede gedaan. Naast het enten van wijnstokken op de Amerikaanse onderstam, kwamen nieuwe moderne wijnmakerstechnieken op. In een later stadium werd de Spaanse wijnwetgeving gereorganiseerd. De wijnbouw op de Canarische Eilanden is gevrijwaard gebleven van de druifluisplaag.

Wetgeving en kwaliteitssysteem

Ter bescherming en informatie van de consument is er een beschermde oorsprongsbenaming om herkomst en kwaliteit van wijn te waarborgen. Met de toetreding tot de Europese Unie is deze wijnwet en regelgeving tot stand gekomen.

Het toegepaste classificatiesysteem omvat 120 wijnregio’s. Twee regio’s – La Rioja en Priorat – hebben de hoogste DOC-status. De groep kwaliteitswijnen met een beschermde oorsprongsbenaming kan worden onderverdeeld in twee subgroepen. Algemeen geldt dat de wijn van één wijngaard afkomstig is. De "Vinos de Pago".

1a. DOC. – formeel DOCa. – Vinos de Denominación de Origen Calificada. Dit is de hoogste kwaliteitstrap in de Spaanse wijnbouw. In april 1991 waren het wijnen uit de Rioja die deze status het eerst toekwamen.
Er kunnen nu ook wijnen naar deze kwaliteitstrap promoveren die de periode daaraan voorafgaand ten minste tien jaar een DO-status hadden.
1b. DO. Vinos de Denominación de Origen. Wijnen met deze status moeten voordat zij deze krijgen, al ten minste vijf jaar aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen voldoen. De oudste DO’s dateren uit 1932
2. Vinos de Calidad con Indicación Geográfica. Dit is een aanduiding die wijst op een bepaalde geografische regio waar de wijn vandaan komt.

Tafelwijn,
Ook de kwaliteitstrap tafelwijn kent twee groepen.

Vinos de la Tierra. Afgekort: VdlT Landwijnen met specifieke lokale eigenschappen zonder de strenge eisen zoals de hierboven genoemde kwaliteitswijnen.
Vino De Mesa. Tafelwijn. In deze groep worden alle overige wijnen opgenomen. Het zijn doorgaans eenvoudige wijnen. Heel enkele keer kunnen het kwaliteitswijnen zijn in de zin van smaakbeleving, die echter niet binnen die gestelde eisen van de wet- en regelgeving vallen. (Bron Wikipedia)