biologisch

Biologische wijn

Een biologische wijn is een wijn die voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese Unie aan de teelt van biologische wijn. Biologische wijn betreft niet alleen de wijn maar de gehele keten die hieraan moet voldoen. De druiventeelt t/m het bottelen. Het gebruik van kunstmestchemische bestrijdingsmiddelengenetische modificatiegroeihormonen of antibiotica. Biologische producten zoals wijn mogen geen kunstmatige toevoegingen bevatten.

Kijk op onze site en selecteer eens biologische wijnen in het selectiemodel!

Logo Biologische EU

Natuurwijn is een aanduiding voor wijn die volgens de makers ervan – in het gehele proces van wijn maken – geen 'onnatuurlijke' bewerking heeft ondergaan. In het Frans worden deze wijnen "vin nature" of "vin naturel" genoemd. Aanvankelijk waren deze wijnen vooral verkrijgbaar in reformwinkels. Later kwamen ze ook in de reguliere handel beschikbaar. De term natuurwijn heeft geen wettelijke status, maar de wijnen kunnen wel de status biologischbiodynamischveganistisch dan wel ecologisch hebben. Veel bewerkingen worden met de hand uitgevoerd. Omdat het geen massaproduct is zijn de partijen wijn doorgaans klein. (Bron Wikipedia)